Stoneware
Stoneware
Stoneware

oil on canvas, 2015, 114x144.5 cm